A.K. Agency s.r.o.
Nová Rožňavská 136
83104 Bratislava

IČO: 50 771 396
DIČ: 2120 4849 82

IBAN: SK76 0900 0000 0051 2814 1673
SWIFT: GIBASKBX

Nie sme platcami DPH

+ 421 910 168 721 
+ 421 907 683 195